ניתוח החלטות ארוכות

יוני 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים לפי תוצאות ההליך ודעות השופטים

מספר הליך

שמות הצדדים

משך

תוצאה

שופטים

ע"פ 2799/98

סבאג' נ' מדינת ישראל

1

התקבל חלקית

ברק - 0

אור - 3

מצא - 6

ע"א 3654/97

קרטין נ' עתרת ניירות ערך

2

התקבל

לוין - 0

אנגלרד - 17

אריאל - 0

מ"ח 1592/99

ניקולא נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ברק - 7

 

 

ע"פ 842/98

ונונו נ' מדינת ישראל

1

נדחה

אור - 0

מצא - 0

דורנר - 8

רע"א 1276/99

ברוסילובסקי נ' ברוסילובסקי

0

נדחה

אור - 5

 

 

בג"ץ 336/99

דלתא השקעות נ' בימ"ש מקומי באריאל

0

נדחה

לוין - 0

דורנר - 6

אנגלרד - 0

ע"א 5465/97

קני בתים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה

2

נדחה

ברק - 0

טירקל - 0

ביניש - 15

ע"א 1548/96

בנק איגוד נ' לופו

3

נדחה

מצא - 5

דורנר - 0

טירקל - 0

ע"א 6649/96

הסתדרות מדיצינית הדסה נ' גלעד

3

נדחה

ברק - 0

אור - 0

אנגלרד - 16

ע"א 3684/99

צמח נ' רבינוביץ'

0

נדחה

ברק - 6

 

 

בש"פ 3956/99

מדינת ישראל נ' חדיף

0

התקבל

שטרסברג - 5

 

 

ע"א 9406/96

הכומר מוניר נ' מסיונר רוס

3

נדחה

שטרסברג 7

ביניש - 0

אנגלרד - 0

ע"א 3668/98

בסט ביי נ' פידיאס

1

התקבל

ברק - 0

שטרסברג - 0

אנגלרד - 9

ע"א 5425/97

עזרא נ' זליזיניאק

2

התקבל

שטרסברג - 9

ביניש - 0

זועבי - 0

רע"א 7994/98

דגן נ' דגן

1

התקבל

ברק - 0

שטרסברג - 0

ביניש - 25

רע"פ 1792/99

גאלי נ' מדינת ישראל

0

נדחה

חשין - 13

שטרסברג - 0

ביניש - 0

בג"ץ 3439/99

מדינת ישראל נ' ועדת השחרורים

0

התקבל

חשין - 5

זמיר - 0

דורנר - 0

ע"א 164/94

רובינשטיין נ' עין-טל

5

נדחה

טירקל - 0

שטרסברג - 0

אנגלרד - 8

ע"פ 2499/97

טופול נ' מדינת ישראל

2

התקבל

לוין - 0

ביניש - 5

זמיר - 0

ע"פ 5741/98

עלי נ' מדינת ישראל

1

נדחה

זמיר - 5

ביניש - 0

אנגלרד - 0

ע"פ 326/99

ח'ליל נ' מדינת ישראל

0

נדחה

זמיר - 0

ביניש - 5

אנגלרד - 0

ע"א 2448/96

יסוד בהר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

3

נדחה

ברק - 0

טירקל - 7

גולדברג - 0

ע"א 1227/97

סלעית נ' אברהים עלי

2

נדחה

לוין - 0

טירקל - 0

אנגלרד - 5

בג"ץ 6396/96

סימונה נ' ראש עריית ב"ש

3

התקבל

שטרסברג - 2

זמיר - 20

דורנר - 0

ע"פ 6900/98

דורון עקב נ' מדינת ישראל

1

נדחה

קדמי - 4

מצא - 0

אריאל - 14

בש"פ 3715/99

מדינת ישראל נ' פרנקל

0

התקבל

חשין - 7

 

 

ע"א 3306/99

דלק נ' תחנת נמל אשדוד

0

נדחה

אילן - 8

 

 

רע"א 1389/98

נאסיף נ' מדינת ישראל

1

התקבל

שטרסברג- 8

טירקל - 7

אריאל - 11

בש"א 7276/98

הימנותא נ' הכשרת הישוב

1

התקבל

רשמת - 6

 

 

רע"א 3052/99

שבח נ' שבח

0

התקבל

לוין - 0

דורנר - 5

אנגלרד - 0

* שופטים המסומנים בכחול נמנים עם דעת הרוב; שופטים המסומנים באדום שיכים לדעת המיעוט.

* המספר ליד שם השופט מציין את מספר העמודים שכתב בפסק-הדין.

 

תרשים התפלגות אחוז ההחלטות שהתקבלו לעומת ההחלטות שנדחו