ניתוח החלטות ארוכות

פברואר 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים לפי תוצאות ההליך ודעות השופטים

מספר הליך

שמות הצדדים

משך

תוצאה

שופטים

בש"פ 1064/99

מדינת ישראל נ' חמודה

0

התקבל חלקית

ביניש - 5

 

 

ע"פ 6182/98

שינביין נ' היועץ המשפטי לממשלה

1

התקבל

אור - 15

אילן - 4

ברק - 14

 

 

 

 

מצא 0

קדמי - 4

 

בש"א 7378/98

נתנזון נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

1

נדחה

רשמת - 5

 

 

בש"פ 1001/99

קורנבליט נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ביניש- 5

 

 

דנ"א 5144/98

ברקת נ' כל-בו הפקות

1

נדחה

ברק - 5

 

 

דנ"פ 5971/98

בן דוד נ' מדינת ישראל

1

נדחה

ברק - 5

 

 

רע"א 7539/98

לוטם רהיטים נ' בנק דיסקונט

1

התקבל

אור - 5

טירקל - 0

לוין - 0

בש"פ 982/99

מדינת ישראל נ' בוגאיבסקי

0

התקבל

ביניש - 7

 

 

ביד"מ 1421/97

טיבי נ' טיבי

2

התקבל חלקית

ברק - 9

 

 

ע"א 6553/96

צור-שמיר חברה לביטוח נ' מלצר

3

התקבל חלקית

ביניש - 0

טירקל - 9

שטרסברג - 0

מ"ח 7929/96

כוזלי נ' מדינת ישראל

3

התקבל

ברק - 37

 

 

רע"א 3831/98

חמו נ' קצין התגמולים

1

התקבל

אנגלרד - 0

אריאל - 5

שטרסברג- 0

ע"פ 8198/96

עטיה נ' מדינת ישראל

3

נדחה

ברק - 4

גולדברג - 0

חשין - 0

ע"א 1178/98

מיכל חולון נ' הבנק הבינלאומי

1

נדחה

רשמת - 5

 

 

ע"פ 3112/94

אבו-חסן נ' מדינת ישראל

5

התקבל חלקית

דורנר - 7

טירקל - 1

קדמי - 1

ע"א 2902/97

עופר הנדסה נ' גליקמן

2

נדחה

אריאל - 0

ברק - 0

דורנר - 14

ע"א 7388/97

עזבון משה שמיר נ' יעל דולב(שמיר)

2

נדחה

אור - 14

אריאל/ אנגלרד- 0

דורנר - 0

בש"א 7407/98

בן עזרא נ' הבנק הבינלאומי

1

התקבל

ברק - 5

 

 

ע"א 6277/95

התאחדות עולי רומניה נ' קרן אלי

4

נדחה

אריאל - 1

ברק - 0

לוין - 5

ע"א 7156/96

שואעי נ' בכרך

3

התקבל

אנגלרד - 4

טירקל - 1

מצא - 5

ע"פ 1767/94

יוסף נ' מדינת ישראל

5

נדחה

ברק - 19

זמיר - 1

טירקל - 1

ע"א 4491/97

ג'ינו נ' האגודה האיטלקית

2

נדחה

אנגלרד - 0

ביניש - 5

שטרסברג - 0

ע"פ 7722/97

ג'ורבאן נ' מדינת ישראל

2

נדחה

אור - 0

אנגלרד - 0

קדמי - 5

ע"א 6505/97

בוני התיכון נ' בנק הפועלים

2

התקבל חלקית

אנגלרד - 14

אריאל - 1

שטרסברג - 0

בש"א 5537/98

חוף הכרמל נ' אדם טבע ודין

1

נדחה

לוין - 5

 

 

רע"א 6709/98

היועמ"ש נ' מולדת-גשר-צומת

1

התקבל

אור - 0

ברק - 15

חשין - 0

ע"א 2036/94

טרבלסי נ' טרבלסי

5

נדחה

ברק - 0

גולדברג - 11

טירקל - 0

ע"א 6514/96

חניון המרכבה נ' עיריית חולון

3

התקבל

ביניש - 0

טירקל - 0

שטרסברג - 9

רע"א 1096/97

אבו ג'ובה נ' פימן

2

נדחה

ברק - 4

גולדברג - 16

שטרסברג - 1

ע"א 2825/97

אבו זייד נ' ברוך

2

התקבל

אנגלרד - 10

טירקל - 6

מצא - 1

מ"ח 7558/97

בן-ארי נ' מדינת ישראל

2

נדחה

ברק - 14

 

 

רע"א 143/98

דיב נ' הסנה

1

התקבל

אור - 0

אנגלרד - 6

שטרסברג - 0

ע"א 6647/98

גנן נ' פקיד שומה

1

נדחה

זמיר - 5

 

 

בש"פ 225/99

חושינסקי נ' מדינת ישראל

0

נדחה

זמיר - 5

 

 

ע"פ 2410/94

מוצלח נ' מדינת ישראל

5

נדחה

אילן - 0

דורנר - 0

קדמי - 6

בש"פ 346/99

עבו נ' מדינת ישראל

0

נדחה

דורנר - 6

 

 

* שופטים המסומנים בכחול נמנים עם דעת הרוב; שופטים המסומנים באדום שיכים לדעת המיעוט.

* המספר ליד שם השופט מציין את מספר העמודים שכתב בפסק-הדין.

 

תרשים התפלגות אחוז ההחלטות שהתקבלו לעומת ההחלטות שנדחו