מעקב פעילות חצי-שנתי

יולי - דצמבר 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה לפי עניין ההחלטה