מעקב פעילות חצי שנתי

יולי - דצמבר 1999

אחוז ההחלטות שהתקבלו במהלך חצי השנה על-פי העניין הנדון