המרכז לחקר פשיעה משפט וחברה

 

אוניברסיטת חיפה - הפקולטה למשפטים

 

משמר בית המשפט העליון

בעשורים האחרונים עוברת מדינת ישראל תהליך שניתן לכנותו משפטיזציה. בתי המשפט, ו"המשפט" כמושג, הופכים למוסדות חברתיים ופוליטיים מן החשובים בארץ. מעל לכל מזדקר בית המשפט העליון כאחת מהרשויות הדומיננטיות של המשטר הישראלי. הוא נע לעמדה מרכזית בהליכי קבלת ההכרעות הציבוריות בחברה, תוך גילוי מידה חסרת תקדים של מעורבות בפעילות הזרועות האחרות של הממשל. כך גם הפך בית המשפט העליון למוקד סקרנותו של ציבור רחב ולבבת-עינה של התקשורת.

על עבודת בית המשפט העליון אנו יודעים בעיקר מפסקי הדין החשובים שניתנים בו, אך אלו הם מיעוט מבוטל מכלל פסקי הדין שבית המשפט העליון מפיק מידי שנה. את השפעתו המלאה על הספרה הפרטית והציבורית צריך ללמוד מהעבודה השוטפת היום-יומית של שופטיו ושופטותיו. לאחרונה פתח בית המשפט העליון עצמו צוהר לעבודה זו באמצעות אתר אינטרנט של בית המשפט בו מופיעים כל פסקי הדין שניתנו על ידי בית המשפט ולא רק אלו שתופסים כותרות בעיתון או מעוררים ענין בקרב קהילית עורכי הדין, האחראית לפרסום הרשמי של פסקי הדין.

אתר האינטרנט של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה והמרכז לחקר פשיעה, חברה ומשפט באוניברסיטה, מיועד לספק עיבוד סטטיסטי שוטף של עבודת בית המשפט העליון, בהתבססו על מאגר כלל פסקי הדין, וכן להאיר את עינו של הציבור הרחב בפסקי דין חשובים שבית המשפט נותן. אנו מקווים כי הנתונים שתמצאו באתר זה יסייעו להערכת עבודת בית המשפט העליון ושופטיו ויוכלו להוות בסיס מתאים לדיונים על רפורמות אפשריות.

מומלץ לצפות באתר זה תחת רזולוציית מסך של 768*1024 ומעלה

תגובות והצעות תתקבלנה בברכה