מעקב פעילות רבעוני

יולי - ספטמבר 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון