מעקב פעילות רבעוני

יולי - ספטמבר 1999

אחוז ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון על-פי העניין הנדון