ניתוח רבעוני של החלטות ארוכות

יולי - ספטמבר 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים - החלטות שנדחו לעומת החלטות שהתקבלו