ניתוח רבעוני של החלטות ארוכות

ינואר-מרץ 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים - החלטות שנדחו לעומת החלטות שהתקבלו