ניתוח רבעוני של החלטות ארוכות

אפריל-יוני 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים - החלטות שנדחו לעומת החלטות שהתקבלו