מעקב פעילות חודשי

ספטמבר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

486

10

3

499

אזרחי

730

23

14

767

פלילי

236

20

5

261

סה"כ

1452

53

22

1527

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

החלטות "קצרות": 1-2 עמודים;

החלטות "בינוניות": 3-4 עמודים;

החלטות "ארוכות": 5 עמודים ומעלה.

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורכם

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון