אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

ספטמבר 1999