מעקב פעילות חודשי

פברואר 2000

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

סה"כ

ארוכות

בינוניות

קצרות

החלטות

604

7

9

588

בג"צ

1034

15

53

966

אזרחי

445

8

69

368

פלילי

2083

30

131

1922

סה"כ

 

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים