ניתוח החלטות ארוכות

ספטמבר 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים לפי תוצאות ההליך ודעות השופטים

מספר הליך

שמות הצדדים

משך

תוצאה

שופטים

ע"א 672/96

אגד נ' רכטמן

3

התקבל חלקית

מצא - 15

לוין - 0

ביניש - 0

בג"ץ 1476/98

בן עזרא נ' שר התעשיה והמסחר

1

נדחה

זמיר - 9

אור - 0

אנגלרד - 0

ע"א 6109/98

הראל נ' שטרן

1

התקבל חלקית

רשמת - 5

 

 

 

 

רע"א 7633/98

דיסקונט נ' שמש

1

התקבל חלקית

שטרסברג - 6

לוין - 1

אור - 9

בש"פ 5482/99

מדינת ישראל נ' זבורוב

0

התקבל

ביניש - 5

 

 

 

 

ע"א 8318/96

קוצר נ' ציתיאת

3

התקבל

טירקל - 14

לוין - 0

דורנר - 0

ע"פ 4912/96

רחמימוב נ' מדינת ישראל

3

נדחה

קדמי - 16

שטרסברג - 0

טירקל - 0

בש"א 8024/98

מוזס נ' המכרז של המדינה

1

נדחה

רשמת - 5

 

 

 

 

ע"א 3812/97

כהן נ' כהן

2

נדחה

ריבלין - 6

אור - 0

אנגלרד - 0

בש"פ 5611/99

אבו ג'ומעה נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ביניש - 5

 

 

 

 

בש"פ 5668/99

אשרף נ' מדינת ישראל

0

התקבל

ביניש - 5

 

 

 

 

ע"א 9099/96

ידיעות אחרונות נ' פירסטנברג

3

נדחה

טירקל - 19

לוין - 0

אריאל - 0

ע"א 6032/97

עירית אשקלון נ' מרינה אשקלון

2

נדחה

אילן - 9

שטרסברג - 0

טירקל - 0

רע"פ 990/99

מקמילן נ' מדינת ישראל

0

התקבל

דורנר - 10

אנגלרד - 2

אור - 7

ע"פ 1741/99

סעיד יוסף נ' מדינת ישראל

0

התקבל חלקית

קדמי - 11

שטרסבר - 4

טירקל - 3

בג"ץ 5100/94

הועד הציבורי נגד עינויים נ' ממשלת ישראל

5

התקבל

ברק - 29

לוין - 0

אור - 0

 

 

 

 

 

 

 

 

מצא - 0

חשין - 0

זמיר - 0

 

 

 

 

 

 

 

 

שטרסברג - 0

דורנר - 0

קדמי - 2

ע"פ 1877/99

מדינת ישראל נ' בן-עטר

0

נדחה

זמיר - 16

שטרסברג - 7

זועבי - 3

בש"פ 5649/99

בדיר נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ביניש - 5

 

 

 

 

רע"א 2443/98

ליברמן נ' בנק דיסקונט

1

התקבל

ברק - 10

אנגלרד - 0

אילן - 0

ע"א 5685/94

עמותת א.ל.ע.ד נ' מוסא

5

נדחה

שטרסברג- 16

טירקל - 0

אריאל - 0

בג"ץ 5936/97

לם נ' מנכ"ל משרד החינוך

2

התקבל

דורנר - 15

ברק - 3

ביניש - 3

בש"א 4543/99

פרפרה נ' גולדו

0

התקבל

רשמת - 5

 

 

 

 

ע"א 891/95

זידאני נ' סעיד

4

נדחה

אנגלרד - 8

שטרסברג - 0

דורנר - 0

רע"א 3534/97

אטליס נ' ישראלי

2

נדחה

אור - 19

ברק - 0

מצא - 1

ע"א 3999/97

כהן שלום נ' צור שמיר

2

נדחה

אנגלרד - 5

ברק - 0

אור - 0

* שופטים המסומנים בכחול נמנים עם דעת הרוב; שופטים המסומנים באדום שיכים לדעת המיעוט.

* המספר ליד שם השופט מציין את מספר העמודים שכתב בפסק-הדין.

 

תרשים התפלגות אחוז ההחלטות שהתקבלו לעומת ההחלטות שנדחו