ניתוח החלטות ארוכות

מרץ 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים לפי תוצאות ההליך ודעות השופטים

מספר הליך

שמות הצדדים

משך

תוצאה

שופטים

ע"א 4602/97

רדאל נ' בנק לאומי

2

נדחה

אריאל - 16

טירקל - 0

לוין - 0

בג"צ 1/98

ח"כ איתן כבל נ' ראש ממשלת ישראל

1

התקבל

אנגלרד - 6

חשין - 21

מצא - 0

בש"א 292/98

ג'ריס נ' המועצה לשיווק ירקות

1

נדחה

רשמת - 18

 

 

בש"פ 1250/99

גבאי נ' מדינת ישראל

0

נדחה

אנגלרד- 5

 

 

ע"פ 11/99

מיכאל ויניצקי נ' מדינת ישראל

0

נדחה

אור - 4

אנגלרד - 1

דורנר - 0

רע"א 5059/98

הדסה נ' הממונה על המרשם

1

התקבל חלקית

רשמת- 5

 

 

ע"פ 550/99

פדלון נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ביניש - 0

ברק - 0

זועבי - 5

בש"פ 1671/99

מחמוד נ' מדינת ישראל

0

נדחה

אנגלרד - 5

 

 

בג"צ 5734/98

עזריאל נ' מועצת מקרקעי ישראל

1

נדחה

אילן - 0

אנגלרד - 0

ברק - 10

בש"פ 1291/99

הר שפי נ' מדינת ישראל

0

נדחה

אנגלרד - 5

 

 

ע"א 1958/97

בן שטרית נ' רשות הנמלים

2

התקבל

אור - 5

ברק - 0

לוין - 0

ע"א 7130/97

שבי נ' מדינת ישראל

2

נדחה

אריאל - 2

דורנר - 9

קדמי - 13

ע"פ 3363/98

קניאז'ינסקי נ' מדינת ישראל

1

נדחה

אילן - 1

ביניש - 9

קדמי - 28

רע"א 6181/98

אבו זהיד נ' ראיף חנות

1

נדחה

רשמת - 5

 

 

בש"פ 1207/99

זועבי נ' מדינת ישראל

0

נדחה

אנגלרד - 5

 

 

ע"א 41/96

קסוטו נ' מנהל מע"מ

3

התקבל

אילן - 0

ברק - 0

שטרסברג - 14

ע"א 7388/97

כהן נ' מנהל מקרקעי ישראל

2

נדחה

אילן - 0

אנגלרד - 0

שטרסברג - 15

בג"צ 6971/98

עו"ד פריצקי נ' ממשלת ישראל

1

נדחה

ברק - 13

דורנר - 3

חשין - 5

ע"א 2810/95

אברמוב נ' לוינשטיין

4

התקבל

אריאל - 0

טירקל - 0

לוין - 5

ע"א 148/96

בקשי נ' מסעודה

3

נדחה

אור - 0

ברק - 0

לוין - 5

ע"א 1527/97

אינטרבילדינג נ' פ"ש ת"א

2

התקבל

אריאל - 18

ברק - 0

לוין - 2

ע"פ 4473/98

מסארווה נ' מדינת ישראל

1

התקבל

אריאל - 5

טירקל - 1

קדמי - 0

ע"פ 5281/98

מדינת ישראל נ' הייב

1

נדחה

אנגלרד - 5

דורנר - 5

שטרסברד - 5

ע"ם 6834/98

מיכקשווילי נ' עו"ד בכר

1

התקבל

אריאל - 5

ביניש - 0

קדמי - 0

רע"פ 948/99

דהן נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ביניש - 5

 

 

רע"ב 815/99

קיש נ' ועדת השחרורים

0

נדחה

ביניש - 5

 

 

בג"צ 7054/97

ח"כ שטרן נ' האחות הראשית הארצית

2

נדחה

ביניש - 0

מצא - 8

שטרנברג - 0

ע"א 6529/96

טקסטיל ריינס נ' רייך

3

נדחה

ביניש - 1

טירקל - 17

שטרסברג - 1

ע"א 4199/97

אוריאלי נ' סמואל

2

התקבל

טירקל - 7

לוין - 0

מצא - 7

ע"א 4231/97

צור שמיר חברה לביטוח נ' נאה יחיאל

2

נדחה

אור - 9

אנגלרד - 0

שטרסברג - 0

בש"פ 1149/99

מאסרווה נ' מדינת ישראל

0

נדחה

אנגלרד - 5

 

 

בש"פ 1038/99

ראש נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ביניש - 5

 

 

ע"א 1069/96

מזרחי נ' מדינת ישראל

3

התקבל

אנגלרד - 0

ביניש - 0

שטרסברג - 8

ע"א 4012/96

שחף נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

3

התקבל

ברק - 0

גולדברג - 11

חשין - 3

ע"א 3684/98

מדינת ישראל נ' אחלייל

1

נדחה

אילן - 7

דורנר - 0

לוין - 6

עש"מ 7641/98

נוימן נ' מדינת ישראל

1

נדחה

זמיר - 8

 

 

רע"א 2853/96

קרנית נ' ג'מאל פרח

3

נדחה

ברק - 0

דורנר - 0

חשין - 17

ע"פ 4765/98

אבו סעדה נ' מדינת ישראל

1

התקבל

אילן - 0

דורנר - 8

קדמי - 2

ע"א 423/98

ד"ר אטד נ' ויינראוב

1

התקבל חלקית

אור - 6

אילן - 0

שטרסברג - 0

רע"פ 5905/98

רונן נ' מדינת ישראל

1

נדחה

טירקל - 1

קדמי - 1

שטרסברג - 10

ע"א 8290/98

חברה מסחרית בסיטונאות עכו נ' עו"ד שמואלי

1

נדחה

ברק - 5

 

 

* שופטים המסומנים בכחול נמנים עם דעת הרוב; שופטים המסומנים באדום שיכים לדעת המיעוט.

* המספר ליד שם השופט מציין את מספר העמודים שכתב בפסק-הדין.

 

תרשים התפלגות אחוז ההחלטות שהתקבלו לעומת ההחלטות שנדחו