ניתוח החלטות ארוכות

אוגוסט 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים לפי תוצאות ההליך ודעות השופטים

מספר הליך

שמות הצדדים

משך

תוצאה

שופטים

ע"א 3213/97

יחזקאל נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה

2

נדחה

אור - 0

חשין - 16

זועבי - 6

רע"א 2910/98

אריה נ' מדינת ישראל

1

התקבל חלקית

אריאל - 10

טירקל - 5

שטרסברג - 3

ע"א 2935/98

דריז נ' אררט

1

התקבל

דורנר - 0

אנגלרד - 0

שטרסברג - 5

בש"א 2378/99

ברסקי נ' טרייביץ

0

נדחה

רשמת - 5

 

 

ע"פ 8019/96

עמיר נ' מדינת ישראל

3

נדחה

מצא - 15

קדמי - 2

אריאל - 3

ע"א 2781/93

מיאסה נ' בי"ח כרמל חיפה

6

התקבל חלקית

אור 3-

שטרסברג 40

ברק 1

 

 

 

 

אנגלרד 1

חשין 1

לוין - 1

 

 

 

 

ביניש - 24

 

 

ע"א 5924/97

און הצפון נ' סודה פופ

2

נדחה

מצא - 3

חשין - 2

אנגלרד - 7

רע"א 1784/98

עמידר נ' מנדה

1

התקבל

ברק - 3

לוין - 0

אריאל - 15

ע"א 3881/98

מדינת ישראל נ' סלמה

1

נדחה

אנגלרד - 7

שטרסברג - 0

אילן - 0

ע"פ 1027/94

זילברמן נ' מדינת ישראל

5

נדחה

ברק - 19

זמיר - 0

ביניש - 0

ע"פ 2820/98

סיגמן נ' מדינת ישראל

1

נדחה

זועבי - 9

טירקל - 0

לוין - 0

ע"פ 1601/99

שהין נ' מדינת ישראל

0

התקבל

קדמי - 3

זועבי - 3

דורנר - 4

ע"פ 6619/93

בן דוד נ' מדינת ישראל

6

התקבל

דורנר - 11

ברק - 0

חשין - 0

ע"פ 6424/94

שפק נ' מדינת ישראל

5

נדחה

קדמי - 5

לוין - 0

זועבי - 0

בג"ץ 4140/95

סופרפארם נ' מנהל המכס

4

התקבל חלקית

זמיר - 21

ברק - 1

חשין - 30

ע"א 650/98

בנק המזרחי נ' כונס הנכסים הרשמי

1

התקבל

לוין - 3

טירקל - 2

דורנר - 7

רע"א 2587/98

מיידנברג נ' ששון

1

נדחה

אריאל - 5

ברק - 0

דורנר - 0

ע"פ 789/99

דרעי נ' מדינת ישראל

0

נדחה

קדמי - 5

מצא - 0

אילן - 0

רע"פ 1274/99

לידני נ' מדינת ישראל

0

התקבל

לוין - 5

טירקל - 0

זועבי - 0

ע"פ 4675/97

רוזוב נ' מדינת ישראל

2

נדחה

ברק

חשין

ביניש

בש"פ 5407/99

מדינת ישראל נ' אדרי

0

התקבל

ביניש - 5

 

 

בש"פ 5458/99

מדינת ישראל נ' כהן

0

התקבל

ביניש - 5

 

 

ע"פ 3689/98

אשרף נ' מדינת ישראל

1

נדחה

זועבי - 7

קדמי - 0

זמיר - 0

ע"פ 6180/98

זאוש נ' משינת ישראל

1

נדחה

זועבי - 8

אור - 0

אנגלרד - 0

רע"פ 3237/99

לוי נ' מדינת ישראל

0

התקבל

קדמי - 4

דורנר - 1

זועבי - 0

ע"פ 3919/99

חטאב נ' מדינת ישראל

0

נדחה

קדמי - 5

ביניש - 0

אילן - 0

ע"א 189/95

בנק אוצר החייל נ' אהרונוב

4

נדחה

שטרסברג 26

ברק 14

חשין 25

 

 

 

 

אנגלרד 6

אור - 1

לוין - 0

 

 

 

 

דורנר 2

 

 

ע"פ 2083/96

כתב נ' מדינת ישראל

3

נדחה

דורנר - 6

לוין - 2

קדמי - 0

ע"פ 4778/99

רום נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ברק - 5

 

 

ע"א 1202/95

בנק לאומי נ' חן לבנת

4

התקבל חלקית

לוין - 8

שטרסברג - 0

ביניש - 0

ע"פ 6734/97

רבינק נ' מדינת ישראל

2

נדחה

מצא - 5

דורנר - 0

איראל - 1

בג"ץ 5160/99

התנועה לאיכות השלטון נ' ועדת חוק חוקה ומשפט

0

נדחה

דורנר - 5

ביניש - 0

לוין - 0

ע"א 3252/99

סורפין נ' רם-און

0

התקבל חלקית

רשמת - 5

 

 

ע"פ 5390/96

עודה נ' מדינת ישראל

3

נדחה

ביניש - 19

מצא - 0

אנגלרד - 0

רע"א 5738/97

תעבורה נ' הסנה

2

התקבל

אריאל - 19

שטרסברג - 0

טירקל - 4

ע"א 6996/97

עבאדה נ' רשות הפיתוח

2

נדחה

דורנר - 8

לוין - 0

טירקל - 0

* שופטים המסומנים בכחול נמנים עם דעת הרוב; שופטים המסומנים באדום שיכים לדעת המיעוט.

* המספר ליד שם השופט מציין את מספר העמודים שכתב בפסק-הדין.

 

תרשים התפלגות אחוז ההחלטות שהתקבלו לעומת ההחלטות שנדחו