ניתוח החלטות ארוכות

אפריל 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים לפי תוצאות ההליך ודעות השופטים

מספר הליך

שמות הצדדים

משך

תוצאה

שופטים

רע"א 2610/99

פיקן נ' דולברג

0

נדחה

שטרסברג - 8

 

 

בש"פ 2653/99

זיאד נ' מדינת ישראל

0

נדחה

חשין - 5

 

 

ע"א 2328/97

כוכבי דן, עו"ד נ' ארנפלד, עו"ד

2

התקבל

אנגלרד - 18

טירקל - 2

מצא - 3

רע"א 12/99

ג'מאל נ' סבאק

0

נדחה

דורנר - 0

חשין - 10

לוין - 2

בש"פ 2611/99

אקעיק נ' מדינת ישראל

0

נדחה

חשין - 5

 

 

בש"פ 2614/99

מדינת ישראל נ' פלוני

0

התקבל

חשין - 5

 

 

רע"א 8382/98

בנק לאומי נ' גלפנד

1

התקבל

דורנר - 5

 

 

ע"א 3884/98

רון נ' הוועדה לבניה מחוז ירושלים

1

נדחה

אור - 5

אילן - 0

אנגלרד - 0

ע"א 8252/98

עו"ד מינא נ' ז'ובינו

1

נדחה

ברק - 5

 

 

ע"א 237/99

בן-ארי נ' בן-ארי

0

נדחה

ברק - 5

 

 

ע"א 478/99

משלי נ' משלי

0

נדחה

ברק - 5

 

 

ע"א 1239/99

לולו נ' ח'ורי

0

התקבל

ברק - 5

 

 

בג"ץ 6334/96

אליהו נ' ביה"ד הרבני האזורי

3

התקבל

אריאל - 1

ביניש - 2

זמיר - 17

ע"א 7451/96

אברהם נ' בנק מסד

3

נדחה

אנגלרד - 0

אריאל - 14

שטרסברג - 0

ע"א 6490/97

אלחג' נ' אבו עקל

2

התקבל

ברק - 1

זמיר - 11

חשין - 1

רע"א 4391/98

קצין התגמולים נ' עמר

1

נדחה

אנגלרד - 1

אריאל - 6

שטרסברג - 0

בג"ץ 6193/98

קדור נ' נעים הינו - קאדי

1

התקבל

אור - 0

דורנר - 6

טירקל - 0

ע"א 1162/96

הילה וייס, קטינה נ' אביעד יוסף מאק

3

התקבל

אור 0

אנגלרד 14

ברק 0

 

 

 

 

חשין 0

טירקל 0

לוין - 0

 

 

 

 

שטרסברג - 0

 

 

ע"א 2160/97

אילנות הקריה נ' הועדה המחוזית

2

נדחה

אור - 0

אילן - 8

לוין - 0

ע"א 16/98

מאיר נ' מאיר

1

נדחה

אור - 0

אילן - 9

לוין - 0

ע"פ 344/99

בשן נ' מדינת ישראל

0

נדחה

ברק - 14

 

 

בש"פ 2074/99

קוזלי נ' מדינת ישראל

0

התקבל

דורנר - 8

 

 

* שופטים המסומנים בכחול נמנים עם דעת הרוב; שופטים המסומנים באדום שיכים לדעת המיעוט.

* המספר ליד שם השופט מציין את מספר העמודים שכתב בפסק-הדין.

 

תרשים התפלגות אחוז ההחלטות שהתקבלו לעומת ההחלטות שנדחו