סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט

ספטמבר 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט

שופט

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

 

 

N

% (1)

N

%

N

%

N

% (2)

אהרון ברק

90

95.7

0

0.0

4

4.3

94

5.8

שלמה לוין

155

71.8

12

5.6

49

22.7

216

13.4

תיאודור אור

95

31.5

89

29.5

118

39.1

302

18.8

יצחק זמיר

3

2.9

14

13.6

86

83.5

103

6.4

מישאל חשין

9

14.5

12

19.4

41

66.1

62

3.9

אליהו מצא

25

10.9

103

45.0

101

44.1

229

14.3

יעקב טירקל

5

55.6

3

33.3

1

11.1

9

0.6

יעקב קדמי

0

0.0

41

100.0

0

0.0

41

2.6

טובה שטרסברג כהן

55

64.7

9

10.6

21

24.7

85

5.3

דליה דורנר

38

14.8

79

30.9

139

54.3

256

15.9

דורית בייניש

7

10.8

18

27.7

40

61.5

65

4.0

יצחק אנגלרד

39

54.9

7

9.9

25

35.2

71

4.4

חנוך אריאל

2

66.7

1

33.3

0

0.0

3

0.2

מנחם אילן

5

62.5

1

12.5

2

25.0

8

0.5

עבד אל רחמן זועבי

8

12.7

35

55.6

20

31.7

63

3.9

סה"כ (3)

536

33.4

424

26.4

647

40.3

1607

100.0

(1) בסוגריים % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).

(2) בסוגריים % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).

(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).

תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט