סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט

אוקטובר 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט

שופט

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

 

N

% (1)

N

%

N

%

N

% (2)

אהרון ברק

217

14.19

43

14.19

43

14.19

303

19.73

שלמה לוין

25

39.06

8

12.5

31

48.43

64

4.09

תיאודור אור

93

50.27

57

28.64

39

21.08

185

11.82

יצחק זמיר

22

20.95

4

3.8

79

75.23

105

6.71

מישאל חשין

11

7.28

24

15.89

116

76.82

151

9.65

אליהו מצא

5

8.47

20

33.89

34

57.62

59

3.77

יעקב טירקל

29

59.18

16

32.65

4

8.16

49

3.13

יעקב קדמי

0

0

5

62.5

3

37.5

8

0.51

טובה שטרסברג כהן

79

27.43

125

43.4

84

29.16

288

18.41

דליה דורנר

57

31.31

26

14.28

99

54.39

182

11.63

דורית בייניש

3

4.05

11

14.86

60

81.08

74

4.73

יצחק אנגלרד

14

46.66

2

6.66

14

46.66

30

1.91

חנוך אריאל

0

0

0

0

1

100

1

0.06

מנחם אילן

8

36.36

0

0

14

63.63

22

1.40

עבד אל רחמן זועבי

7

16.27

28

65.11

8

18.6

42

2.74

סה"כ (3)

570

36.44

365

23.33

629

40.21

1564

100

(1) בסוגריים % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).

(2) בסוגריים % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).

(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).

תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט