סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט

נובמבר 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט

שופט

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

 

N

% (1)

N

%

N

%

N

% (2)

אהרון ברק

226

31.01

138

31.01

81

18.20

445

24.72

שלמה לוין

50

41.32

44

36.36

27

22.31

121

6.72

תיאודור אור

34

54.83

6

9.67

22

35.48

62

3.44

יצחק זמיר

9

4.05

80

36.03

133

59.9

222

12.33

מישאל חשין

13

7.05

125

67.93

46

25

184

10.22

אליהו מצא

5

7.06

28

39.43

38

53.52

71

3.94

יעקב טירקל

48

20.77

104

45.02

79

34.19

231

12.83

יעקב קדמי

0

0

3

42.85

4

57.14

7

0.38

טובה שטרסברג כהן

112

58.33

29

15.1

51

26.56

192

10.66

דליה דורנר

12

12.63

13

13.68

70

73.68

95

5.27

דורית בייניש

1

1.14

27

31.03

59

67.81

87

4.83

יצחק אנגלרד

11

21.56

23

45.09

17

33.3

51

2.83

חנוך אריאל

1

100

0

0

0

0

1

0.05

מנחם אילן

2

50

2

50

0

0

4

0.22

עבד אל רחמן זועבי

1

3.7

22

81.48

4

14.81

27

1.52

סה"כ (3)

525

29.16

644

35.77

631

35.05

1800

100

 

(1) % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).

(2) % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).

(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).

תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט