סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט

ינואר 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט

שופט

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

אהרון ברק

410 (78.9) (1)

42 (8.1)

67 (12.9)

519 (21.0) (2)

שלמה לוין

111 (58.4)

44 (23.2)

35 (18.4)

190 (7.6)

תיאודור אור

130 (76.0)

9 (5.3)

32 (18.7)

171 (6.9)

יצחק זמיר

15 (5.9)

75 (29.8)

162 (64.3)

252 (10.2)

מישאל חשין

7 (4.4)

7 (4.4)

145 (91.2)

159 (6.4)

אליהו מצא

13 (16.9)

36 (46.7)

28 (36.4)

77 (3.1)

יעקב טירקל

41 (63.1)

5 (7.7)

19 (29.2)

65 (2.6)

יעקב קדמי

2 (15.4)

5 (38.5)

6 (46.2)

13 (0.5)

טובה שטרסברג כהן

109 (61.9)

23 (13.1)

44 (25.0)

176 (7.1)

דליה דורנר

50 (21.8)

68 (29.7)

111 (48.5)

229 (9.3)

דורית בייניש

68 (27.9)

79 (32.4)

97 (39.8)

244 (9.9)

יצחק אנגלרד

57 (52.3)

15 (13.8)

37 (33.9)

109 (4.4)

חנוך אריאל

52 (29.5)

41 (23.3)

83 (47.2)

176 (7.1)

מנחם אילן

38 (42.7)

30 (33.7)

21 (23.6)

89 (3.6)

סה"כ (3)

1103 (44.7)

479 (19.4)

887 (35.9)

2469 (100)

(1) בסוגריים % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).

(2) בסוגריים % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).

(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).

תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט