סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט

ינואר 2000

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט

שופט

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

 

N

% (1)

N

%

N

%

N

% (2)

אהרון ברק

366

77.37

45

9.51

62

13.1

473

25

שלמה לוין

20

95.23

0

0

1

4.76

21

1.1

תיאודור אור

61

53.98

1

0.88

51

45.13

113

5.97

יצחק זמיר

16

6.4

71

28.74

160

64.77

247

13.05

מישאל חשין

10

7.19

16

11.51

113

81.29

139

7.34

אליהו מצא

2

33.33

1

16.66

3

50

6

0.31

יעקב טירקל

26

29.88

16

18.39

45

51.72

87

4.59

יעקב קדמי

0

0

1

50

1

50

2

0.1

טובה שטרסברג כהן

69

37.91

72

39.51

41

22.52

182

9.61

דליה דורנר

85

51.2

47

28.31

34

20.48

166

8.77

דורית בייניש

10

4.76

58

27.61

142

67.61

210

11.09

יצחק אנגלרד

49

41.17

18

15.12

52

43.69

119

6.28

חנוך אריאל

0

0

0

0

0

0

0

0

מנחם אילן

1

100

0

0

0

0

1

0.05

עבד אל רחמן זועבי

4

3.17

56

44.4

66

52.38

126

6.65

סה"כ (3)

719

38

402

21.24

771

40.75

1892

100

 

(1) % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).

(2) % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).

(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).

תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט