סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט

פברואר 2000

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט

שופט

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

 

N

% (1)

N

%

N

%

N

% (2)

אהרון ברק

460

73.83

99

15.89

64

10.27

623

32.01

שלמה לוין

9

69.23

2

15.38

2

15.38

13

0.66

תיאודור אור

18

75

4

16.66

2

8.33

24

1.23

יצחק זמיר

8

4.39

55

30.21

119

65.38

182

9.35

מישאל חשין

6

9.09

14

21.21

46

69.69

66

3.39

אליהו מצא

6

  54.54

2

  18.18

3

27.27

11

0.56

יעקב טירקל

27

64.28

5

11.9

10

23.8

42

2.15

יעקב קדמי

1

20

4

80

0

0

5

0.25

טובה שטרסברג כהן

94

45.41

88

42.51

25

12.07

207

10.63

דליה דורנר

39

12.7

133

43.32

135

43.97

307

15.77

דורית בייניש

7

5.69

14

11.38

102

82.92

123

6.32

יצחק אנגלרד

18

30.5

12

20.33

29

49.15

59

3.03

אליעזר ריבלין

39

22.15

61

34.65

76

43.18

176

9.04

מנחם אילן

2

100

0

0

0

0

2

0.1

עבד אל רחמן זועבי

11

10.37

51

48.11

44

41.50

106

5.44

סה"כ (3)

745

38.28

544

27.95

657

33.74

1946

100

 

(1) % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).

(2) % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).

(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).

תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט