סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט

דצמבר 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט

שופט

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

 

 

N

% (1)

N

%

N

%

N

% (2)

אהרון ברק

268

76.79

52

14.89

29

8.3

349

16.57

שלמה לוין

32

56.14

15

26.31

10

17.54

57

2.7

תיאודור אור

9

23.07

9

23.07

21

53.84

39

1.85

יצחק זמיר

9

4.66

38

19.68

146

75.64

193

9.16

מישאל חשין

3

1.79

29

17.36

135

80.83

167

7.92

אליהו מצא

27

21.25

37

29.13

63

49.6

127

6.03

יעקב טירקל

42

24.85

59

34.91

68

40.23

169

8.02

יעקב קדמי

0

0

7

87.5

1

12.5

8

0.37

טובה שטרסברג כהן

72

47.05

35

22.87

46

30.06

153

7.26

דליה דורנר

58

26.36

81

36.81

81

36.81

220

10.44

דורית בייניש

11

4.8

45

19.65

173

75.54

229

10.87

יצחק אנגלרד

37

12.13

143

46.88

125

40.98

305

14.48

חנוך אריאל

0

0

1

100

0

0

1

0.04

מנחם אילן

3

30

3

30

4

40

10

0.47

עבד אל רחמן זועבי

5

6.32

58

73.41

16

20.25

79

3.75

סה"כ (3)

576

27.35

612

29.05

918

43.58

2106

100

 

(1) % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).

(2) % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).

(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).

תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט