סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט

אוגוסט 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט

שופט

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

 

 

N

% (1)

N

%

N

%

N

% (2)

אהרון ברק

181

73.3

22

8.9

44

17.8

247

18.1

שלמה לוין

116

37.9

76

24.8

114

37.3

306

22.4

תיאודור אור

31

47.0

9

13.6

26

39.4

66

4.8

יצחק זמיר

4

9.3

8

18.6

31

72.1

43

3.2

מישאל חשין

8

21.6

6

16.2

23

62.2

37

2.7

אליהו מצא

1

9.1

7

63.6

3

27.3

11

0.8

יעקב טירקל

13

54.2

6

25.0

5

20.8

24

1.8

יעקב קדמי

0

0.0

19

90.5

2

9.5

21

1.5

טובה שטרסברג כהן

22

59.5

7

18.9

8

21.6

37

2.7

דליה דורנר

15

8.3

58

32.0

108

59.7

181

13.3

דורית בייניש

9

4.6

9

4.6

177

90.8

195

14.3

יצחק אנגלרד

18

22.5

14

17.5

48

60.0

80

5.9

חנוך אריאל

4

57.1

2

28.6

1

14.3

7

0.5

מנחם אילן

17

21.0

24

29.6

40

49.4

81

5.9

עבד אל רחמן זועבי

4

14.3

22

78.6

2

7.1

28

2.1

סה"כ (3)

443

32.5

289

21.2

632

46.3

1364

100.0

(1) בסוגריים % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).

(2) בסוגריים % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).

(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).

תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט