ניתוח חצי שנתי של החלטות ארוכות

יולי - דצמבר 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים - החלטות שנדחו לעומת החלטות שהתקבלו