ניתוח חצי שנתי של החלטות ארוכות

ינואר - יוני 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים - החלטות שנדחו לעומת החלטות שהתקבלו