מעקב פעילות יומי

מספר פסקי-הדין שנתנו ומספר העמודים שנכתבו, לפי ימים

ינואר 1999 יולי 1999 ינואר 2000
פברואר 1999 אוגוסט 1999 פברואר 2000
מרץ 1999 ספטמבר 1999
אפריל 1999 אוקטובר 1999
מאי 1999 נובמבר 1999
יוני 1999 דצמבר 1999