מעקב פעילות יומי

מספר פסקי-הדין שנתנו ומספר העמודים שנכתבו, לפי ימים

ינואר 9991 יולי 9991 ינואר 0002
פברואר 9991 אוגוסט 9991 פברואר 0002
מרץ 9991 ספטמבר 9991
אפריל 9991 אוקטובר 9991
מאי 9991 נובמבר 9991
יוני 9991 דצמבר 9991