מרכזים אקדמיים של האתר:

פרופ' אריה רטנר
ד"ר עלי זלצברגר
ד"ר ויקטור ח. בוגנים
גב' יעל קורש

רכזת האתר:

גב' יעל קורש

מערכת מחקר:

ערן בר-אור
גל עשת
יעל הרשקוביץ

תכנות האתר ועיצוב הממשק:

רענן כספי

צוות מייסד:

עוזי פינחסי
אייל בר-צבי
ערן בר-אור