מעקב פעילות רבעוני

אוקטובר - דצמבר 1999

אחוז ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון על-פי אורך ההחלטה

  • החלטות "קצרות": 1-2 עמודים;

  • החלטות "בינוניות": 3-4 עמודים;

  • החלטות "ארוכות": 5 עמודים ומעלה.