מעקב פעילות רבעוני

אוקטובר - נובמבר 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון